آویزون

نخ همه ی ما دست خداست. لحظه ای رها کند نقش زمینیم.

آویزون

نخ همه ی ما دست خداست. لحظه ای رها کند نقش زمینیم.

آویزون

خدایا چنان کن سرانجام کار

حسینی بمانیم و حسینی شهید شویم

==================

خدای را که چو یاران نیمه راه مرو

تو نور دیده ی مایی به هر نگاه مرو

***

مباد کز در میخانه روی برتابی

تو تاب توبه نداری به اشتباه مرو

شر الإنس

جمعه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۴، ۰۷:۴۵ ق.ظ

بسم اللهیا الله، إنی أعوذ بک من همزات الشیطان...إنی أعوذ بک من شر الجن و الإنس...إنی أعوذ بک من وساوس الإنس...

دوستان خواهشمند است دعا بفرمایید در حق این حقیر...

  • ۹۴/۰۶/۲۰
  • آویزون