آویزون

نخ همه ی ما دست خداست. لحظه ای رها کند نقش زمینیم.

آویزون

نخ همه ی ما دست خداست. لحظه ای رها کند نقش زمینیم.

آویزون

خدایا چنان کن سرانجام کار

حسینی بمانیم و حسینی شهید شویم

==================

خدای را که چو یاران نیمه راه مرو

تو نور دیده ی مایی به هر نگاه مرو

***

مباد کز در میخانه روی برتابی

تو تاب توبه نداری به اشتباه مرو

۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

به توکل نام اعظمت...
بسم الله الرحمن الرحیم
روی عکس کلیک کنید.


  • آویزون
به توکل نام اعظمت...
بسم الله الرحمن الرحیم
ایمان بنده راست نباشد مگر آنکه اعتمادش به آنچه نزد خداست بیشتر از اعتمادش به آنچه نزد خودش است، باشد.

امام علی .ع.


  • آویزون

به توکل نام اعظمت...
بسم الله الرحمن الرحیم

  • آویزون