آویزون

نخ همه ی ما دست خداست. لحظه ای رها کند نقش زمینیم.

آویزون

نخ همه ی ما دست خداست. لحظه ای رها کند نقش زمینیم.

آویزون

خدایا چنان کن سرانجام کار

حسینی بمانیم و حسینی شهید شویم

==================

خدای را که چو یاران نیمه راه مرو

تو نور دیده ی مایی به هر نگاه مرو

***

مباد کز در میخانه روی برتابی

تو تاب توبه نداری به اشتباه مرو

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

بسمک/


پسر یک سال و هشت ماهه برای بار دوم میرود برای پابوس جدش.


لا حول ولا قوة الا بالله

  • آویزون