آویزون

نخ همه ی ما دست خداست. لحظه ای رها کند نقش زمینیم.

آویزون

نخ همه ی ما دست خداست. لحظه ای رها کند نقش زمینیم.

آویزون

خدایا چنان کن سرانجام کار

حسینی بمانیم و حسینی شهید شویم

==================

خدای را که چو یاران نیمه راه مرو

تو نور دیده ی مایی به هر نگاه مرو

***

مباد کز در میخانه روی برتابی

تو تاب توبه نداری به اشتباه مرو

۶ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

بسم الله


ساعت 11شب در قالب پیامک

- فردا کشیکی؟

- نه. چطور؟

- فردا ناهار بالا دعوتی. بیا پیش ما

- ممنون. زحمت میشه

- بیا بالا دیگه. فقط قبلش اورژانسم خبر کن و بیا. نمیدونم چطوری بشه!

- :) باشه. میام. مرسی


امروز ظهر

- وای ... لازانیا درست کردی؟؟

- دیشب هوس لازانیا کرده بودم. خواهرم درست کرده بود عکسشو گذاشته بود. بعد از کشیکم با فاطی رفتیم فست فودی بخوریم، لازانیا نداشت! کاش یه چیز دیگه از خدا خواسته بودم:))

- ...  • آویزون

بسم الله


  • ۲۷ مرداد ۹۴ ، ۱۴:۰۳
  • آویزون

یا هو


امان از فرزندان ناخلفی چون ما که مادر باید پشت در برود، تا امروز، من و تو، روضه بخوانیم بلکه اشکی جاری گردد‌و دلی نرم شود و بازگردیم و این اشک ها دستاویزی شوند برای مادر که به واسطه شان آن دنیا از آتش برهاندمان.

  • آویزون

بسم الله


طرف ۲تا باغ میلیاردی داره. یکیشو گذاشته خرج زندگیش و یکی هم گذاشته برا کار خیر!

  • آویزون

بسم الله


۱۲ ساحلی منتظر اتوبوس بودم. با تاخیر ۱۲:۳۰ اتوبوس رسید. ۳شیراز بودم. چون وقت داشتم دلم نیومد پول تاکسی بدم. اومدم که با خط واحد بیام ترمینال اینور. پامو گذاشتم تو پایانه خط ۱۹۶راه افتاد. هرکاریم کردم بهش نرسیدم. غرغرکنان رفتم نشستم منتظر اتوبوس بعدی. نزدیکای ۳:۴۰ دقه خط بعدی اومد و کلی طول کشید تا خرکت کنه، خیلی هم یواش حرکت میکرد. نزدیکای ۴:۳۰ ترمینال بودم. اینجام به محضی که رسیدم به اتوبوس دیدم میخواد حرکت کنه و جالب اینه که همیشه جا خالی دارن و معمولا دک در ترمینال یا تو خیابون بهشون میرسم. بعد ایندفه میگه جا ندارم برو داخل بلیط بگیر. کارد میزدی خونم در نمیومد. حالم اصلا خوب نبود. رفتم داخل بلیط ۵گرفتم و رفتم یه آبی به سر و صورتم زدم. تا رسیدم اتوبوسم تو جایگاه وایساده بود. رفتم بالا و یه نگایی به شماره صندلی انداختم. همین که خواستم بشینم یکی از دوستان که تازگی اقواممونم شده، از صندلی کناری صدام کرد. سلام و حال احوال و روبوسی، نشستیم کنار هم. بعد شروع کرد به تعریف کردن و گفت تو تاکسی تا رسیدم ترمینال کلی گریه کردم. تازه میخواستم تو اتوبوسم تا میرسم خونه گریه کنم. خدا رسوندت. دیدمت خیلی حالم خوب شد. هیچی دیگه کلی حرف زدیم و مرور خاطرات طرح ولایت با عکسا و ... تا رسیدیم به دیارمون.

  • آویزون