آویزون

نخ همه ی ما دست خداست. لحظه ای رها کند نقش زمینیم.

آویزون

نخ همه ی ما دست خداست. لحظه ای رها کند نقش زمینیم.

آویزون

خدایا چنان کن سرانجام کار

حسینی بمانیم و حسینی شهید شویم

==================

خدای را که چو یاران نیمه راه مرو

تو نور دیده ی مایی به هر نگاه مرو

***

مباد کز در میخانه روی برتابی

تو تاب توبه نداری به اشتباه مرو

۱۶ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

بسم الله


فقط ۷۲ساعت مانده. راههای اساسی نفوذ را بسته ام. زندگی مجازی ام سر و سامان نسبی گرفته تقریبا. مانده بعد حقیقی ام که به شدت خراب است. از روابط و بگو بخندها گرفته تا عصبانیت ها و خشونت و تندی های رفتاری. اینها را باید تمرین کنم در این وقت باقی مانده. امیدوارم پیش هدیه ام اصلاح این رذائل باشد.

  • آویزون

بسم الله

نمیدانم اسمش غرور است یا چیز دیگری ولی حتی اگر غرور هم هست بگذار مغرور بخوانندمان.

 وقتی پسر و دخترهای گروه دور هم نشستیم و پسرها به نحوی دارند هیئت و سینه زنی و نذری و گریه  و حتی روضه را مسخره میکند، باید هم به خودم ببالم که پدر و برادران و برادرزاده ام دو ماه محرم و صفر را مشکی پوشند و کوچکترین عضو خوانواده از ۶ماهگی برای روضه و سینه زنی های محرم با پدرش همراه میشد. باید هم ببالم به اشکهایی که هرچند گاهگاهند ولی به هرحال اجازه اش را داده اند. میبالم به خوانواده ای که حرمت دار محرمند. به خوانواده ای که بچه ها را از کودکی در مسجد و روضه بزرگ کرده اند. به خوانواده ای که حرمت داری را به ما یاد دادند.

الهی الحمدلله از این همه نعمت

  • آویزون

بسم الله


یا این روزها حال من خیلی خراب است که چشمه ها خشکیده یا رسما متاثر از بیمارستانم و فضای اورژانس جراحی و بخش اورولوژی و کلام های بی محابا با جنس مخالف شده ام.

قبلتر ها احساس کرده بودم سنگ دل شده ام ولی هرچه بیشتر میگذرد به مرگ و بیماری دیگران بی تفاوت تر میشوم. کار ازدیگران گذشته و کارد به استخوان رسیده که ۷شب مراسم امسال دانشگاه را شورأ و شعورأ از دست دادم و به کلیپ ها و مداحی ها هم بی تفاوت بودم و دریغ از قطره اشکی و تأثری... .

منهای اینها امشب مداحی ای پخش میشد و با یک حزن که الله اعلم است به مصنوعی یا طبیعی بودنش خواند میشد از بریده شدن سر و از قبیل این. واقعأ چطور امکان دارد کسی بتواند به زبان بیاورد مقتل و روضه ای را اینقدر باز؟! کنایه اش هم سنگین است چه برسد به این صراحت...

من آگاه نیستم از دل مداحان و روضه خوان ها ولی چطور تاب می آوردند روضه ی باز بخوانند در مجلسی که مادر و فرزند حضور دارند ، بخوانند از پسر مادری و از پدر پسری؟!!!!! نمی گویند مادر نمیتواند تحمل کند داغ پسرش را و‌ پسر نمیتواند بشنود قربانی شدن پدرش را؟! روضه خوان آن است که کلام در گلویش بماند و نتواند به زبان بیاورد و بریده بریده میان اشک و آه مقتل بخواند و به یک جایی که رسید دیگر نتواند بخواند و سر بگذارد به گریه و هق هق ...

ولی خب چه کنیم... آنقدر غرق گناهیم که با همان روضه های باز هم کک مان نمیگزد و ...


  • آویزون

بسم الله
دانلود بفرمایید لطفاااا
کلیک روی عکس  • آویزون

بسم الله

« ایاک و محادثة النساء فانه لا یخلوا رجل بامراة لیس لها محرم الا هم بها ».

از گفتگو و اختلاط با زنان بپرهیز. به راستی هیچ مردی با زن نامحرمی در خلوت سخن نمی گوید مگر اینکه در دل او نسبت به وی رغبت پیدا می کند.


  • آویزون