آویزون

نخ همه ی ما دست خداست. لحظه ای رها کند نقش زمینیم.

آویزون

نخ همه ی ما دست خداست. لحظه ای رها کند نقش زمینیم.

آویزون

خدایا چنان کن سرانجام کار

حسینی بمانیم و حسینی شهید شویم

==================

خدای را که چو یاران نیمه راه مرو

تو نور دیده ی مایی به هر نگاه مرو

***

مباد کز در میخانه روی برتابی

تو تاب توبه نداری به اشتباه مرو

۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است

رب اشرح لنا صدرنا و یسر لنا أمرنا

ربنا افرغ علینا صبرا

  • ۸ نظر
  • ۱۶ فروردين ۹۵ ، ۱۲:۵۰
  • آویزون

بسم الله


وقتی دعاهای قنوتت ب وقوع میپیوندد غرق در لذت میشوی. وقتی کنار دستت مینشیند و از مادر اذن بله گفتن به پسرش میگیری در آسمان سیر میکنی. همه ی اینها ب کنار، هرگاه اولین نمازت را به او اقتدا میکنی برای اولین بار با تمام وجود همسر بودن و تکامل را تجربه میکنی.

اللهم الرزق کل مومن زوجتاصالحتا و کل مومنه زوج صالح

  • آویزون